Spotřebuji s automatickým systémem více vody než doposud?

Ne. Ve skutečnosti vodu ušetříte. Nemusíte se bát převlažování rostlin, přestřiků ploch, které nechcete zalévat, úniku vody z hadice, když se zapomene vypnout voda. Navíc díky čidlu srážek nebude závlaha spuštěna, dříve než skutečně po dešti vyschne z čidla, tedy obdobně i z půdy.


Kolik vody trávník vlastně potřebuje?

Většina trávníků vyžaduje přibližně 25mm/m2 (25l/m2) vody týdně při teplotách kolem 25 – 28°C. Pokud teploty stoupají, stoupá i nárok trávníku na závlahovou dávku. Většina vody se totiž odpaří.


Opravdu automatický zavlažovací systém šetří čas?

Ano. Nebudete již muset strávit ani minutu Vašeho času tím, že budete stát s hadicí na zahradě a zavlažovat trávník a výsadby.
Váš zavlažovací systém pracuje za Vás a to samozřejmě i v případě, že nebudete doma.


Bude automatický systém zavlažovat stejně kvalitně jako já?

Ano. Dokonce odvede mnohem lepší práci, protože profesionálně navržený systém dodá rostlinám a trávníku pravidelně přesně požadovanou závlahovou dávku a to s ohledem na rozdílnou potřebu jednotlivých částí Vaší zahrady.
Navíc závlaha může probíhat v noci, což má tyto výhody: úspora vody vlivem menšího výparu a menšího vlivu větru;  lepší vliv na rostliny, protože nevzniká teplotní šok z velkého rozdílu teploty vody a teploty zavlažovaných rostlin; vhodnější podmínky na zdroji vody, pokud je jím vodovodní řad.


Srážkový úhrn v naší oblasti je 400mm za rok a více. Opravdu potřebuji automatický zavlažovací systém?

Pokud Vám prší pravidelně obden stále stejné množství vody, pak pravděpodobně zavlažovací systém nepotřebujete.
Ale příroda, jak víme, takto nefunguje a jediný způsob, jak zajistit zdravé podmínky pro růst Vaší zahrady je pravidelná dodávka přesného množství vody. Navíc v obdobích sucha může i několikadenní sucho způsobit nenapravitelné škody.


Existují i jiné systémy, ze kterých bych si mohl/mohla vybrat?

Ačkoliv by každý systém měl být ušit na míru, typický systém by měl vždy obsahovat ovládací jednotku, elektromagnetické ventily a postřikovače, případně jiné koncové zavlažovací prvky. Pro ideální fungování systému je nejlepší, aby všechny prvky byly od jednoho výrobce. Pak je zaručeno jejich vzájemné správné fungování. Rain Bird vyvíjí i vyrábí kompletní řadu výrobků pro zavlažovací systémy od velkých sportovních ploch, parků až po soukromé zahrady a to ve stejné, vysoké, kvalitě.
V kvalitě výrobků a profesionalitě instalační firmy je základ Vaší spokojenosti se zavlažovacím systémem. Vždy se ptejte po kvalitě výrobků a referencích a zkušenostech instalační firmy.


Ušetřím peníze, pokud si systém nainstaluji sám?

Ne. Ve skutečnosti se Vám systém v dlouhodobém provozu může řádně prodražit. Profesionální instalační firma Vám navrhne nejúčelnější systém šetřící vodu a el. energii. Bude dbát na správné rozmístění postřikovačů a rozdělení do sekcí dle kapacity zdroje vody. Vyhne se chybám při instalaci -  instalace potrubí, montáž ventilů a postřikovačů, napojení ovládací jednotky na zdroj el. energie-  chybám, které Vám mohou následně přinést další náklady.
Zkušená instalační firma práci provede rychleji, s menšími rušivými zásahy do zahrady a na svoji práci Vám poskytne záruku.


Bude těžké systém ovládat?

Instalační firma Vám vybere nejvhodnější ovládací jednotku a vloží Vám do ní data dle potřeby.
Dále Vám vysvětlí jak si vložené hodnoty v případě potřeby upravovat. Navíc dostanete návod k použití v češtině, ve kterém je krok za krokem postup programování popsán.


A kolik bude dobrý zavlažovací systém stát?

Cena systému je závislá na dispozici a velikosti zavlažovaných ploch, na členitosti zahrady a kapacitě zdroje vody. Závaznou cenovou nabídku Vám firma může zpracovat jedině na základě vypracování technického návrhu.
Při výběru zkušené instalační firmy pracující s materiálem Rain Bird si můžete být jisti, že systém bude navržen efektivně vzhledem k ceně a kvalitě systému. Navíc při výběru značky Rain Bird máte následně, díky kvalitě výrobků, minimální náklady na údržbu systému i v dlouhodobém provozu.


Co bude systém dělat když bude pršet?

Automatické ovládání je doplněno čidlem srážek, které vypíná automatický průběh zavlažování v případě přirozených srážek a po vyschnutí čidla ho opět obnovuje. Navíc lze každou ovládací jednotku uvést do stavu vypnutí a tím vypnout všechny prvky systému.


Kolik vody a jaký tlak je pro provoz systému zapotřebí?

Minimální tlak pro spolehlivý provoz systému je 2 atm na koncových prvcích systému, což znamená, že na zdroji vody by měl být zajištěn minimální tlak alespoň 3 atm, lépe 4 atm. Vyvarujte se napojení na zahradní kohoutky o malých profilech, které omezují průtok vody a díky dlouhému přívodu vody v malých profilech způsobují i vysoké ztráty tlaku vody.  Doporučujeme napojit systém těsně za vodoměrem – při napojení na vodovodní řad.
Minimální průtok, který umožňuje optimální návrh systému, se bude u zahrad kolem 500 - 700m2 výměry pohybovat kolem 0,6 – 0,7l/s. Čím vyšší průtok máme k dispozici, tím investičně levnější systém lze navrhnout. U studní, které mají nižší vydatnost, se může vyplatit instalace zásobní nádrže.
Vždy se Vám vyplatí nechat si systém navrhnout profesionálně – obraťte se na zkušenou instalační firmu, případně na nás.


Co se stane, když dojde k výpadku elektrické energie?

Všechny ovládací jednotky jsou vybaveny záložními zdroji, které při krátkodobém výpadku el. energie uchovají naprogramovaná data, takže při obnovení dodávky proudu jednotka pokračuje v provozování nastaveného režimu. Při delším výpadku (24 hodin a více) je po obnovení dodávky proudu aktivován záložní program, který provozuje zavlažovací systém v nouzovém režimu – zahrada nezůstává bez vody. Následně musí být jednotka naprogramována do vlastního požadovaného režimu.